تبریز | راه نفس بریده/جنبش ادامه می‌ده | دانشگاه علوم پزشکی | سه‌شنبه ۱۶ اسفند

 ویدئو‌های همرسانی شده از ارتش دانشجویی انقلاب در تبریز نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سر دادن شعار «راه نفس بریده/جنبش ادامه می‌ده»، به سران رژیم هشدار دادند که قلب انقلاب ملی ایران همچنان در حال تپیدن است و مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#تبریز

@Unikador