تا یک سال و نیم دیگر و جنگ با ایران….!!!

طی چند هفته اخیر ،  دیپلماسی بین‌المللی  تلاش کرد تا از بروز جنگ در خلیج فارس جلوگیری کند اما با وجود همه این تلاش‌ها اما بر تعداد کشتی‌های نظامی و تجهیزات جنگی افزوده شده و دو طرف خود را آماده جنگ کرده‌اند….

#یونیکا

#تحلیل

#جنگ