تانگوی «مرگ و خواب» در آمفی‌تئاتر نیویورک | تحریم‌کننده و تحریم‌شونده در آغوش یکدیگر

ابراهیم رئیسی، مشهور به قاضی مرگ و قصاب تهران با یک هواپیمای تحریم‌شده و با ویزای مورد تایید جو بایدن خواب آلود، به آمریکا سفر کرده است تا یک‌بار دیگر تحریم‌کننده و تحریم‌شونده همدیگر را در آغوش بگیرند و نمایش «تانگوی مرگ و خواب» را در آمفی‌تئاتر سازمان ملل در نیویورک اجرا کنند.

#گزارش_خبری

#سیاست

@Unikador