تابستانی مطبوع در انتظارِ ملت و سوزان در کمینِ فرقه‌ی تبهکار است؛ اگر مردم بخواهند – نکته نوشت

پروسه‌ی سرنگونی تبهکاران پنجاه و هفت طبق برنامه و با دقت پیش می‌رود , هر چند عده‌ای با قضاوت احساسی و تعجیل , تسلیم ناامیدی و یاس می‌شوند….
#نکته_نوشت
#زمان_فیلی
#سرنگونی_تبهکاران