بیایید ثابت کنیم که میهن و آزادی‌اش بالاتر و برتر از هر چیزی برای ماست | نمانیم کین بوم ویران کنند

رویدادهای سال گذشته پس از قتل حکومتی مهسا امینی ادامه جنبش‌های براندازانه ۹۶ و ۹۸ بود. ما خوب می‌دانیم برای ضربه پایانی بر پیکر فاسد رژیم جمهوری اسلامی به چند گزینه مهم نیاز داریم؛ ولی این را هم درک کرده‌ایم که شعله را باید روشن نگهداریم تا دست آخر به پیروزی پایانی برسیم.

پیروزی در این جنبش دور نیست؛ اگر ناخالصی‌ها را از خود بزداییم و به رهبران واقعی مانند شاهزاده رضا پهلوی که واقعا دل در گرو میهن دارند، گوش فرا دهیم.

**دیدگاهی از نادر کاکاوند در کیهان لندن

 

#زن_زندگی_آزادی

#مرد_میهن_آبادی

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador