بیانیه شهبانو فرح پهلوی در ارتباط  با تاکید نظام  بر حجاب اجباری

شهبانو فرح پهلوی در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند:

«پافشاری حکومت درباره حجاب اجباری و مقاومت جامعه به ویژه زنان اگرچه در شرایط کنونی، جنگی نابرابر است اما همین جنگ است که سرانجام حکومت را به یک بن بست نهائی خواهد رساند و برنده این رویارویی، ملت ایران است.»

#نه_به_حجاب_اجباری

#زن_زندگی_آزادی

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador