بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در پی سیلِ ویرانگر در سراسر ایران | باشد که ایران، برگ و بارش را باز یابد

شاهزاده رضا پهلوی:

«باشد که ایران از سلطه این اهریمنان ایران‌ستیز رها شود. باشد که آب و خاک ایران دگربار پایدار شود. باشد که ایران، برگ و بارش را باز یابد و ایرانیان در زادبوم خویش، دوباره خانمان و سرپناهی ایمن بیابند.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#سیل

@Unikador