بیانیه راهبردی حزب ایران نوین: چشم‌انداز سیاسی پیشِ رو با توجه به تحولات روزهای اخیر

امروز آدینه ۲۵ فروردین ۲۵۸۲، حزب ایران نوین در آستانه ورود به هفتمین ماه از آغاز  انقلاب ملی  ایران، بیانیه ای راهبردی در جهت ارزیابی رویداد‌های شش ماه گذشته، ادامه روند مبارزه با جمهوری اسلامی و یاری رساندن به انقلابِ ملی منتشر کرد.

#حزب_ایران_نوین

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

@Unikador