بیانیه حزب ایران نوین درباره‌ی تهدید به ترور علیه شاهزاده رضا پهلوی

از متن بیانیه:

«شاهزاده رضا پهلوی یک سرمایه ملی است. به این سرمایه بایستی در ابعادی ملی نگریست و سیاست‌های حفاظتی از ایشان را بایستی بر اساس چنین ابعادی تنظیم کرد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador