بیانیه جبهه هفت آبان در محکومیت بیانیه تجاوزگرانه روسیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

در ادامه واکنش افراد و سازمان‌های سیاسی و همچنین ایرانیان راستین در سراسر جهان به همپالگی روسیه‌ با کشور‌های عرب حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس و تکرار ادعاهای سراسر کذب و واهی آنها نسبت به جزایر سه گانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جبهه هفت آبان نیز روز گذشته، چهارشنبه ۲۱ تیر‌ماه ۲۵۸۲ با صدور بیانیهای به این ادعای موهوم واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن بیانیه تجاوزگرانه مشترک روسیه و کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی مسئول چنین وضعیت حقارت‌بار و خطرناکی را رژیم مرگ‌سالار جمهوری اسلامی دانست.

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador