بیانیه آتشین بانو یاسمین پهلوی درباره ارتجاع سرخ و سیاه با عنوان «یک بار برای همیشه» | ۱۹ خرداد‌ماه

در نخستین ساعات بامداد روز آدینه ۱۹ خرداد‌ماه، بانو یاسمین پهلوی با انتشار بیانیه‌ای درباره «ارتجاع سرخ و سیاه» که در قالب یک استوری اینستاگرامی منتشر شده، به حملات پی‌درپی به ایشان و شاهزاده رضا پهلوی بابت یکی از استوری‌های اینستاگرامی پیشینشان پاسخ دادند.

#بانو_یاسمین_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador