بکش مکش ها در سفر وزیر خارجه آلمان به تهران

وزیر خارجه آلمان که گفته میشود برای نجات برجام به ایران آمده است در حالی از او استقبال شد که ظریف بجای کاهش تنش بار دیگر نیروها و منافع امریکا در منطقه را تهدید کرد …
#یونیکا
#هایکو_ماس
#برجام