بِشکَن یا ماشه؟! انگشت‌ها در انتظارند

هرچند مقامات روسیه و رژیم ایران از جمله علی باقری کنی برای چندمین بار ادعا کرده‌اند  روند مذاکرات اتمی وین «مثبت و سازنده» است و «رو به جلو پیش می‌رود!» و زمزمه‌هایی هم  از عقب‌نشینی‌های آیت الله در برخی خواسته‌ها به گوش می‌رسد اما مقامات غربی چیز دیگری می‌گویند و بار دیگر و برای چندمین بار احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» مطرح  شده است.

#گزارش_سیاسی

#برجام

#مکانیسم_ماشه

@Unikador