بولگارین میلیتاری :” ایالات متحده و اسرائیل از حملات جدید در مقیاس بزرگ علیه اهداف متعلق به رژیم ایران خبر دادند”

در حال حاضر اسرائیل این اقدامات را آغاز کرده است اما بدیهی است این اقدامات  اوج یکی از بزرگترین عملیات نظامی علیه نیروهای رژیم  ایران  و گروه های مزدور و شبه نظامی آنها  است که در مناطق جنوبی ، غربی و شرقی سوریه موثر خواهد بود .

سایت بولگارین میلیتاری مینویسد ایالات متحده آمریکا از قصد خود  به همراه اسرائیل برای انجام یک حمله گسترده به مواضع رژیم ایران در سوریه ، خبر داده است .

به گفته مقامات آمریکایی ، در حال حاضر اسرائیل این اقدامات را آغاز کرده است اما بدیهی است این اقدامات  اوج یکی از بزرگترین عملیات نظامی علیه نیروهای رژیم  ایران  و گروه های مزدور و شبه نظامی آنها  است که در مناطق جنوبی ، غربی و شرقی سوریه موثر خواهد بود .

به گفته برخی از دستگاه های نظارت کننده محلی و منابع، این بار بدون استفاده از سیستم های S-300 و S-400 ، این شرایط قابل حل نخواهد بود  .

به گفته دیپلمات های آمریکایی ، به نظر می رسد اسرائیل حملات خود را علیه اهداف متعلق به رژیم ایران  در سوریه افزایش داده است .بر همین اساس سرعت عملیاتی اسرائیل [در سوریه] در حال افزایش و اهداف آن نیز در حال گسترش یافتن است .  این اظهارات را یک  مقام ارشد وزارت امور خارجه که مایک پومپئو را در سفر به اسرائیل همراهی میکرد ، روز چهارشنبه به خبرنگاران داشته است  .

منبع: سایت بولگارین میلیتاری