به حریف طلبیدن ملاها از سوی زنان در ایران | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador