به «احتضار» رفتن مذاکرات | کابوس فروپاشی و بازگشت «پهلوی»‌| «گربه رقصانی» آیت‌الله‌ها

رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش از تهدیدات درونی نگران هستند و مرتب نسبت به «بازگشت سلطنت» و «پهلوی» و شعارهای مردم از جمله «رضاشاه روحت شاد» هشدار می‌دهند. تلاش برای رفع نگرانی از سوی غرب و بیش از پیش غلتیدن در دامان «شرق» و چوب حراج زدن بر منابع کشور نیز در نهایت برای مقابله با اعتراضات مردم است…

**تحلیلی از حامد محمدی در کیهان لندن

#تحلیل_سیاسی

#فروپاشی_نظام

#برای_ایران

@Unikador