بن بستِ «کمدی-تراژیک» در وین

نمایندگان مماشات‌گران غربی در وین  بعد از هشت مرحله مذاکره تازه ازجمهوری اسلامی می‌خواهند «مذاکره را جدی دنبال کند» و گویا هنوز برای آنها روشن نشده که آیا نمایندگان رژیم در وین «صادق و استوارند» یا خیر! این شرایط وضعیت «کمدی- تراژیک» این مذاکرات است که تا کنون در بن‌بست باقی مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. حال آنکه رژیم ایران همزمان با نقض مفاد برجام، برنامه‌های اتمی خود را پیش برده است!

** منابع: رسانه های داخلی ، رویترز، العربیه و کیهان لندن

#مذاکرات_وین

#گزارش_تحلیلی

#برجام

@Unikador