بلومبرگ: ایرانیان خواهانِ “مرگ” سرانِ رژیم هستند

رهبران تندرو رژیم اسلامی که دو نسل از ایرانیان را آموزش داده‌اند تا در هر فرصتی شعار “مرگ بر آمریکا” سر دهند، اکنون با یک واکنش ملی، سورپرایز شده‌اند زیرا ایرانیان دیگر مرگ را نه تنها برای آمریکا نمی‌خواهند بلکه “مرگ”  این روزها در ایران تبدیل به شعاری شده که نوکِ تیزِ پیکانش به سمت چهره‌هایی که مردم از آن نفرت دارند نشانه رفته است. شعار‌هایی نظیر “مرگ بر خامنه‌ای” و “مرگ بر رئیسی”  و یا حتی “مرگ بر پوتین” اکنون در اعتراضاتِ سراسر کشور طنین انداز شده است.

نویسنده: بابی گوش ׀ منبع: بلومبرگ

#سیاست

#اعتراضات_سراسری

#ایران

@Unikador