بلوف حضور ۲۰۰ هزار مزدور آموزش دیده در سوریه و عراق

جعفری ، سرکرده تروریستهای #سپاه میگوید ۲۰۰ هزار مزدور آماده در سوریه و عراق حضور دارند . این ادعای بازوی تروریستی ملایان به قدری گزاف و مضحک است که بسیاری به #تحلیل آن نشسته اند …