بلایی که پیروان خمینی و لنین بر سر کارگرانِ ایران آوردند

وضع اقتصادی کنونی کشور و وضع اسف بار نیروی کار ماحصل تز «اقتصاد مال خر است» و مخالفت با بازار آزاد در اقتصاد، شعار راه قدس از کربلا می گذرد و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و عناد با ایران‌گرایی در سیاست خارجی، و حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله و دشمنی با لیبرالیسم در سیاست داخلی‌ است. سیاست‌هایی که تا حد زیادی برگرفته و اسلامیزه شده سیاست‌هایی‌اند که کمونیست‌ها در ایران تجویز می‌کردند.

*براساس یادداشتی از سعید قاسمی نژاد در ایندیپندنت

#کارگر

#سیاست

#براندازی

@Unikador