بسیار مهم در خصوص امضای کمپین «من وکالت می‌دهم» | انتشار دهید | آموزش و نکات کلیدی

چند نکته مهم و کلیدی در خصوص جمع آوری امضا برای کمپین #من_وکالت_میدهم:

  1. آموزش تصویری و مرحله له مرحله ثبت امضا در وبسایت
  2. یک نکته کلیدی برای حذف نشدن امضا و ثبت درست

 

 

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador

آدرس کمپین:

//bit.ly/3ZUIn7V