بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین چهارشنبه سوری کل تاریخِ ایران و بشریت در پیش است

در آستانه آخرین سه‌شنبه‌شب امسال، چهارشنبه‌سوری، و با توجه به ماه‌ها حضور انقلابی هم‌میهنان در متن کارزاری بزرگ علیه فرقه ایران‌ستیز جمهوری اسلامی و همزمان با فرارسیدن یکی از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین آیین‌های ملی ایرانیان در پس و پشت هزاران سال تاریخ و فرهنگ و تمدنِ بشریت، ملت بزرگ ایران خود را آماده می‌کند تا بزرگترین و باشکوه‌ترین چهارشنبه‌سوری تاریخ را رقم بزند. در سراسر کشور به کوچه ها و خیابان ها خواهیم آمد تا فردای آزاد ایران را پیشاپیش جشن بگیریم که پیروزی نور بر تاریکی حتمی است.

#فراخوان_۲۲_۲۳_۲۴_اسفند

#چهارشنبه_سوری

#انقلاب_ملی

@Unikador