بر مزارِ جانباختگانِ انقلاب ملی ایران در آخرین پنج‌شنبه سال

گزارشی از حضور هم‌میهنان بر مزارِ جانباختگانِ انقلاب ملی ایران و گرامی‌داشت نام و یاد آنها در آخرین پنج‌شنبه‌ی یکی از حساس‌ترین سال‌های کل تاریخ ایران.

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador