برنامه آدینه حامد محمدی: چرا توافق جمهوری اسلامی و عربستان دوام نخواهد آورد؟

با میانجیگری چینی‌ها پس از هفت سال جمهوری اسلامی و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند اما قابل پیش‌بینی است که ناپایدار خواهد و دوام نمی‌آورد. آنچه سعودی‌ها از این رابطه می‌خواهد درست نقطه مقابل منافع جمهوری اسلامی است. چرا توازن قدرت به نفع عربستان سنگینی می‌کند؟ چه عواملی سبب شد عربستان در توسعه و پیشرفت به سرعت از ایران سبقت بگیرد؟ چه جریانی تحمل پیشرفت سعودی‌ها را نخواهد داشت؟

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#حامد_محمدی

@Unikador