بررسی فعالیت‌هایِ تروریستی ملایان در گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان

گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان منتشر شد. سازمان امنیت داخلی آلمان در این گزارش نتیجه تحقیقات امنیتی‌اش را درباره فعالیت‌های گروه‌های مختلف سیاسی و از جمله نیروهای تروریستی ملایان که در آلمان فعالیت اطلاعاتی و امنیتی و خرابکارانه دارند ،بررسی میکند.

#یونیکا

#خرابکاری

#گزارش

@unikador