برجام رفته گل بچینه

چند روزی است که سفره‌ی عقد برجام پهن شده و عاقد اعظم «راب مالی» خطبه عقد برجام را چندین بار خوانده است، ساقدوش‌های داماد «اروپایی‌ها» سکوت کرده‌اند تا بله عروس‌خانم را بشنوند. اما، تنها صدایی که به گوش می‌رسد از ساقدوشِ عروسِ خوشبخت یعنی «میخائیل اولیانف» است که می‌گوید «برجام رفته گل بچینه»  …

#مذاکرات_وین

#باقری_کنی

#گزارش_سیاسی

@Unikador