برجام بی فرجام؛ دیپلماسی به توان میدان؟

در حالیکه گفته می‌شود روز دوشنبه دور هشتم مذاکرات وین آغاز می‌شود، سپاه با رزمایش خود چه اهدافی را دنبال می کند؟

** منبع: کیهان لندن

#گزارش_تحلیلی

#برجام

#ایران

@Unikador