برجام‌بازی را تمام و کار رژیم را یکسره کنیم

جمهوری اسلامی و همه‌ی همدستانش چه درونی و چه بیرونی از آغاز تا کنون سخت سرگرم بازی با ایران، ایرانیان و آینده‌ی گیتی‌اند. این بازی خطرناک چند دهه به درازا انجامیده و تا پایان رژیم ملاها همچنان ادامه خواهد یافت.

** براساس یکی از آخرین نوشته‌های زنده‌یاد دکتر جهانبخش پاکزاد

#برجام

#سیاست

#جمهوری_اسلامی

@Unikador