برای ماندن و بودن باید تا انتها رفت، این تازه «آغاز» ماست

چرخه عمر این رژیم نابهنگام به پایان تاریخی خود رسیده و «ولایت انیرانیان» در حال تمام شدن است و اینک هر چه است تنها زوال است و انحطاط و خرافات. برای ماندن و بودن باید تا انتها رفت و «پایان» این راه، تازه «آغاز» ماست.

نویسنده: امیر امیری

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador