برای سومین بار درتاریخ؛ چشم امید ایران به یک پهلوی شایسته دیگر

در موج مدرنیزاسیون و تجددگرایی، رضاشاه بر آموزش و رهایی زنان و همچنین اصلاحات سکولار همت کرد تا جامعه را در این موج نو با جهان همراه کند. می‌گفت: «تا زنان آزاد نمی‌شدند ایران آزاد نمی‌شد». پسر و جانشین او، محمدرضا شاه پهلوی نیز در همین راستا، ایده‌های مترقی و غربی را در ایران توسعه داد. شاه جدید ایران در سال ۱۹۴۱ ممنوعیت حجاب را لغو کرد و انتخاب ‏پوشیدن حجاب یا عدم استفاده از آن را به زنان واگذار کرد. به این ترتیب می‌بینیم که ایران همواره در تلاش بوده تا با زمانه خویش پیش برود.اکنون برای سومین بار در تاریخ، پهلوی شایسته دیگری می‌تواند کشور را به سوی آینده‌ای که شایسته‌ی جوانان کشور است هدایت کند.

برگردان فارسی یادداشتی از مایلی کیت جلالی و رضا بهروز در ledevoir
ترجمه از محبوبه مرادی در کیهان لندن

#شاهزاده_رضا_پهلوی
#انقلاب_ملی
#ایران_معبد_ماست
@Unikador