برای ایران: آنها که هستند و آنها که نیستند

شاهزاده رضا پهلوی:

«از دید من، ما دو دسته افراد داریم: دسته اول، افرادی هستند که جزیی از مشکلند و هم‌چنان سد راه یک اتحاد و همبستگی. دسته دوم، آنهایی هستند که می‌خواهند جزیی از راه‌حل باشند و اکنون، برای ایران حاضر به همکاری با هم هستند؛ صرف‌نظر از اینکه در گذشته با هم اختلاف نظر داشتند.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador