برایان هوک رژیم ایران را تهدید به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل کرد

هوک در وال استریت ژورنال می نویسد كه واشنگتن "با یک راه دیگری " تحریم سریع تسلیحاتی رژیم ایران تضمین می كند. وی در عین حال گفت كه ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت را تهیه كرده است و "با دیپلماسی پیش می رود واز آن  حمایت می كند."

به گزارش رویترز «برایان هوک» ، مسئول اتاق ایران در وزارت خارجه ایالات متحده علنا تهدید کرد که اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی را علیه رژیم تهران   تمدید نکند با سازو کار ویژه ای، تحریم های سازمان ملل را علیه این رژیم باز خواهد گرداند .قابل ذکر است  در ماه اکتبر آینده تحریم تسلیحاتی رژیم ایران منقضی خواهد شد .

نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران  دو هفته پس از آنکه یک مقام آمریکایی به شرط ناشناس بودن از این مطلب سخن گفته بود، این استراتژی را تأیید کرد. وی  گفت: ایالات متحده  برنامه خود را با  انگلستان ، فرانسه و آلمان در میان گذاشته است .

هوک در وال استریت ژورنال می نویسد که واشنگتن “با یک راه دیگری ” تحریم سریع تسلیحاتی رژیم ایران تضمین می کند. وی در عین حال گفت که ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت را تهیه کرده است و “با دیپلماسی پیش می رود واز آن  حمایت می کند.”

هوک نوشت: “اگر دیپلماسی آمریکا با «وتو» روبرو شود و از تمدید تحریمها نا امید گردد  ، ایالات متحده حق تجدید تحریمهای تسلیحاتی را به وسیله «راه دیگری» حفظ می کند.” این نکته قابل ذکر است که تحریم های سازمان ملل علیه رژیم ایران ، شامل تحریم تسلیحاتی نیز می شود.

منبع: رویترز