برایان هوک: ایران در تدارک و برنامه ریزی برای حمله به منافع آمریکا بود

« #برایان_هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت: « #ایران در تدارک برنامه ریزی برای #حمله به منافع #آمریکا بود؛ این چیزی است که منابع اطلاعاتی ما به خوبی نشان می‌دهد.»

وی با اشاره به این که «اگر ایران اول حمله کند آمریکا در دفاع از خود با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد و در این این راستا در حالت دفاعی و آمادگی برای مقابله با این تهدیدات قرار دارد

برایان هوک: گزارشهای اطلاعاتی ما در چندین روز متوالی نشان می‌داد که ایرانیها قصد حمله به منافع آمریکا داشتند و ارتش آمریکا نیز به سرعت آرایش لازم برای دفاع از خود را تغییر داد.