برایان هوک «ایران آزار نیست ، او تروریست آزار است

#برایان_هوک در مصاحبه ای اعطای معافیت دوباره بابت خرید #نفت از ایران گفت که این معافیت جدید نخواهیم داشت . در همین حال بهرام قاسمی او را به داشتن بیماری مزمن «#ایران_آزاری» متهم کرد …