بخش پرسش و پاسخ نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» | پانته‌آ مدیری | بابک شکرابی | عرفان قانعی‌فرد

ویدئوی کامل بخش پرسش و پاسخ نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» با شرکت پانته‌آ مدیری، بابک شکرابی و عرفان قانعی‌فرد که بامداد روز یکشنبه ۴ تیر‌ماه‌ماه ۲۵۸۲ به وقت ایران، با همتِ «اندیشکده کوروش بزرگ» در شهر لس‌آنجلس آمریکا و در دانشگاه یوسی‌اِل‌اِی برگزار شد.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador