بخش فارسی سخنان شاهزاده رضا پهلوی در ضیافت شام ایرانیان مقیم اسرائیل ـ سه‌شنبه ۲۹ فروردین

آنچه در بخش نخست این ویدئو می‌بنید بخشِ فارسی سخنان شاهزاده رضا پهلوی در جشنی است که به مناسبت حضور شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی در اسرائیل ریشون لسیون یهودیان ایرانی برگزار شد. و در بخش دوم ویدئویی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنار دیوار ندبه را خواهید دید.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador