بحران ولی فقیه ؛ شورشهای مردمی ، جنگ و یا نرمش قهرمانانه !!؟

از روز گذشته هر کشوری که با رژیم ملایان داد و ستد نفتی داشته باشد با جریمه مواجه خواهد شد . این موردی است که دولت ایالات متحده پیشتر توسط رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اش متذکر شده بود . حال #خامنه_ای با #بحران ی روبروست که سرنوشتش را یا در #جنگ مشخص خواهد شد و یا در #اعتراضات_خیابانی . به نظر میرسد تنها نرمش قهرمانانه است که به وی مجالی هر چند کوتاه بدهد ….
#یونیکا