بحران هسته‌ای، پول یا گروگان‌ها؛ کدام‌یک برای بایدن مهم‌تر است؟

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی | دوشنبه ۲۳ امرداد ۲۵۸۱

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador