بحران‌سازی جمهوری اسلامی برای اتحادیه اروپا | حامد محمدی | سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۲۵۸۲

به گفته وزیر کشور لیتوانی، کشور روسیه سفید(بلاروس) به زودی پروازهای مستقیم از ایران و عراق به مینسک را آغاز خواهد کرد. هزاران مهاجر غیرقانونی ممکن است بار دیگر به لیتوانی سرازیر شوند. دیمیتری کولتسف سفیر بلاروس در تهران پیش از سفر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور به ایران در اواسط اسفندماه ۱۴۰۱ گفته بود «بلاروس و ایران قصد دارند به زودی پروازهای مستقیم میان مینسک و تهران را از سر بگیرند».

#حامد_محمدی

#گزارش_تحلیلی

#پناهندگان

@Unikador