با یا بی توافق؛ تنها مسیر نجاتِ ایران تغییر رژیم است

اگر رژیمِ نکبت فکر می‌کند که با مذاکره و توافق از تنگنا و هچل نجات پیدا می‌کند، سخت در اشتباه است. تونل وحشتی که جمهوری اسلامی واردش شده، پایانش سرنگونی است، نه راه پس دارد و نه راه پیش. غربی‌ها روی اسبِ بازنده‌ای شرط‌بندی‌کرده‌اند که بوی الرحمانش مدت‌هاست به مشام می‌رسد!

** برداشتی آزاد از یادداشت‌های امیر امیری و ش.رستمی

#سیاست

#برجام

#مذاکرات_وین

#قمار_هسته‌ای

#تغییر رژیم

@Unikador