با مرگ پرواز می‌کنیم به‌سوی زندگی | دیگر با هیچ‌کس تعارف نداریم!

پس از یک انقلابِ شوم، پس از یک نسلِ انقلابیِ بی‌شوکت، پس از یک جنگ هشت ساله بی‌حاصل، پس از این همه سال قتل و خونریزی و جنایت، پس از سال‌ها آدم‌کشی و کودک کشی و چشم کور کردن، پس از پرپر شدن هزاران زندانی سیاسی، و اینک پس از اعدام ناجوانمردانه «بچه های ایران»، دیگر با هیچ‌کس تعارف نداریم و بهتر است کسی هم برایمان نسخه های تکراری نپیچد، یکبار چهل و چهار سال پیش رخصت یافتید و بوی گند آروغ های روشنفکریتان این سرنوشت شوم را برای ایران و ایرانی رقم زده است.

نویسنده: امیر امیری

#خانه_اصفهان

#ایران_معبد_ماست

@Unikador