با شعار‌های کوبنده‌ی جمعی از ایرانیان، سفارتِ رژیم در اتریش به خود لرزید

امروز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۲۵۸۱ جمعی از میهن‌دوستان ایرانی مقیم اتریش با تجمع مقابل سفارت رژیم در وین حمایت خود را از هم‌میهنان مبارز و آزادی خواه اعلام کردند.

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#IranProtests2022

@Unikador