بایدن: توافق در وین، رگبار انتقاد در خانه

در حالیکه خبرهای ضد و نقیضی از توافق ملاها با غرب منتشر می‌شود هر روز فشار از سوی جمهوری خواهان در داخل آمریکا بر دولت بحران زده دموکراتها در کاخ سفید بابت «مماشات با رژیم ایران» افزایش می یابد

منابع: رسانه های آمریکایی، رسانه های اجتماعی و کیهان لندن

#گزارش_سیاسی

#سیرک_مذاکرات

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador