بایدن، برجام و حماسه‌ی سقوط

مارک دوبوویتز و جانتان شانزر در تحلیلی در واشنگتن اگزماینر، امضای توافق احتمالی هسته ای با رژیم در ایران را یک سقوط بزرگ سیاسی با ابعاد حماسی برای بایدن ارزیابی کرده و تاکید نموده اند که این برهه از زمان، وقتِ معامله با هیچ یک از رژیم های استبدادی و قدرت طلب نظیر ملاها و پوتین نیست.

#احیای_برجام

#بایدن

#تحلیل_سیاسی

#سیاست

#پوتین

#خامنه‌ای

@Unikador