بالا گرفتن اختلافات در جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده خامنه‌ای در وین

با اینکه در اواخر سال گذشته مذاکره کننده گان در وین  با گرفتن عکسهای یادگاری سعی در القای این داشتند که توافق نزدیک است،  اما امروز شواهد حاکی از آنست که نه تنها مذاکرات در بن بست و در آستانه شکست قرار گرفته، بلکه اختلافات در خصوص برجام باعث بروز شکافی عظیم در حاکمیت ملاها شده است

#گزارش

#برجام

#ایران