بالاتر از حد تصور – سپاه در لیست (FTO) ، وحشی ترین و خطرناک ترین سازمان های تروریستی  جهان – FTO چیست؟

پرزیدنت دونالد #ترامپ در بیانیه روز گذشته به نکته ای بسیار ظریف اشاره کرد که شاید بسیار از ایرانیان به آن توجه نداشتند و آن قرار دادن ارگان تروریستی #سپاه در لیست FTO# ، وحشی ترین و خطرناک ترین سازمانهای تروریستی بود