بازی دو سویه غرب؛ فشار اروپا به آمریکا برای مذاکره با آیت‌الله | رسانه‌های جهان |شنبه ۲۳ اردیبهشت ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador