بازی خطرناک رولت روسی تبهکاران حاکم بر ایران – نکته نوشت

آنگونه که پیداست، حاکمان  تبهکار ایران دست به یک قمار خطرناک در برخورد با ایالات متحده زده اند. حمله موشکی به سفارت این کشور در بغداد و تشدید تحریکات نظامی علیه عربستان، در چارچوب یک خط مشی واحد قرار دارند که با وجود صف آرایی کنونی در منطقه، تنها می توان آن را رولت روسی توصیف کرد….

#یونیکا

#نکته_نوشت

#رولت_روسی