بازی به سبک جمهوری اسلامی: مذاکره برای «رفع»  و التماس برای «دور زدن» تحریم‌ها

در حالیکه مذاکرات برای آنچه رژیم «رفع تحریم» می‌خواند ادامه دارد، رئیسی برای التماس به سوی «تزار شرق» رفته که با تکیه به نظرات روسوفیلهای تهران، به پوتین التماس کند شاید او به دور زدن تحریم‌ها به ملاها در تهران کمک کند…

** بر اساس گزارشی از کیهان لندن

#روسوفیل

#رئیسی

#گزارش_تحلیلی

@Unikador