بازگشتِ اعتراضات شبانه در گوشه گوشه ایران تنها یک شب مانده به نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران

شامگاه آدینه ۲۴ شهریور‌ماه ـ ویدئوهای همرسانی شده از گوشه گوشه ایران، به ویژه شهر‌های بزرگ، روایتگر بازگشت اعتراضات شبانه در گوشه گوشه ایران پهناور است.

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador